Obróbka plastyczna blach: Na czym polega?

obróbka plastyczna blachBlacha jest wyrobem hutniczym o szerokim zastosowaniu. Wykonuje się z niej elementy konstrukcyjne dla szeroko rozumianej branży budowlanej, elementy do zastosowań przemysłowych. Współczesne wymagania odnośnie parametrów stosowanych blach wymagają poddawania ich procesom obróbki plastycznej. Obróbka plastyczna blach pozwala na osiąganie bardzo precyzyjnych parametrów, określonych wymiarów czy skomplikowanych kształtów.

Podstawowe metody obróbki plastycznej blach

Obróbka plastyczna blach polega na wywieraniu nacisku na powierzchnię blachy, w celu trwałej zmiany jej kształtu i wymiarów. W wyniku wywieranej presji blacha całkowicie zmienia swoją strukturę. Obróbkę plastyczną wykonuje się wykonuje się za pomocą specjalnych narzędzi, maszyn i przyrządów, na zimno i na gorąco.

W zależności od parku maszynowego dostępnego w danym przedsiębiorstwie metalurgicznym obróbka plastyczna może obejmować: cięcie, zgrzewanie punktowe i liniowe oraz gięcie blach.

Obróbka plastyczna: Cięcie

obróbka plastyczna cięcieObecnie najczęściej wykonywane jest cięcie blachy laserem. Cięcie laserem pozwala na uzyskanie maksymalnie precyzyjnego kształtu. Zapewnia również ogromną powtarzalność działań, której nie jesteśmy w stanie uzyskać stosując żadną inną technikę cięcia.

Obróbka plastyczna – cięcie – blach polega na docinaniu blachy na żądany wymiar i/lub kształt. Zakres złożoności kształtów, jakie możemy wycinać z blachy stale się zwiększa. Jest to związane z rozwojem technologii i jej popularyzacją. Rewolucją w tym zakresie były stacje obróbcze CNC, dzięki którym cięcie zyskało bardzo wysoką precyzję i powtarzalność.

Obróbka plastyczna: Gięcie i tłoczenie

Gięcie i tłoczenie blach to procesy obróbcze ściśle powiązane z wykrawaniem. Wykrawanie blach polega na wycinaniu różnych kształtów ze stali przy pomocy prasy i wykrojników. W tym celu wykorzystywane są prasy mechaniczne, których działanie opiera się na działaniu mimośrodu. W procesie gięcia również wykorzystuje się prasę i specjalnie uformowane wykrojniki. Materiał z jednej strony przykłada się do matrycy, a do drugiej jest przyciskany stempel, to pozwala na nadawanie kształtów blachom, i na tworzenie w nich, otworów o wielu średnicach. Tłoczenie to z kolei rodzaj obróbki plastycznej na zimno. Proces stosuje się do łączenia, rozdzielania lub nadawania pożądanych kształtów materiałom.

Obróbka plastyczna: Zgrzewanie punktowe i liniowe

Zgrzewanie punktowe blach jest najbardziej popularną metodą zgrzewania. Proces polega na łączeniu elementów znajdujących się w różnych miejscach. Elementy te nazywane są punkami. Zgrzewanie punktowe dzieli się na trzy rodzaje. Różnią się one od siebie pod względem sposobu, w jakich do zgrzewanych części dostaje się prąd:

  • dwustronne jednopunktowe (najczęściej stosowane),
  • dwustronne dwupunktowe,
  • jednostronne jedno- i dwupunktowe.

Zgrzewanie liniowe odbywa się na podobnej zasadzie, z tą różnicą, że elementy łączone są wzdłuż linie a nie punktów. W tej metodzie zgrzewania tworzy się dużo punktów zgrzewania, które po spojeniu utworzą długie i szczelne połączenie.

  • en
  • de
  • pl