DYNAXO Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach „Realizacji branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport”.

Krótki opis projektu:
Biorąc udział w międzynarodowych targach „Intertraffic 2024″ pragniemy zwiększyć rozpoznawalność naszej marki produktowej w segmencie metalowym dla sektora mobilnego. Targi Intertraffic w Amsterdamie to idealne wydarzenie do wypromowania naszej oferty, które umożliwi nawiązanie kontaktów z potencjalnymi klientami odwiedzającymi wydarzenie i pozwoli nam stać się ogniwem tego bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku.

Planowane efekty projektu:
Dzięki udziałowi w targach Intertraffic firma:

 • zdobędzie nowych potencjalnych odbiorców/klientów,
 • rozszerzy bazę kontaktów handlowych,
 • wejdzie na rynek mobilności, który rozwija się dynamicznie,
 • zwiększy konkurencyjność i umocni swoją pozycję na rynkach zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

DYNAXO Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rodzaj programu:
Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa projektu:
POPRAWA WARUNKÓW BHP W ZAKŁADZIE DZIĘKI ZAKUPOWI SYSTEMÓW ODPYLANIA ORAZ WÓZKA WIDŁOWEGO

Wartość dofinansowania: 124.824,54 PLN
Całkowita wartość projektu: 200.041,18 PLN

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników poprzez inwestycje, polegające na:

 • zakupie wózka elektrycznego, który znacząco ograniczy, a nawet chwilami wyeliminuje ręczne prace transportowe obciążające układ mięśniowo-szkieletowy, w tym kręgosłup i w ten sposób poprawi warunki pracy w odniesieniu do czynności związanych z podnoszeniem i przenoszeniem.
 • zakupie systemów odpylania stołu szlifierskiego oraz plotera frezującego, które poprawią warunki pracy pracowników, poprzez znaczące ograniczenie emisji pyłów powstających podczas operacji szlifowania metali oraz frezowania kształtek izolacyjnych.

Data podpisania umowy:
Styczeń 2024

DYNAXO Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

 Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu innowacyjności firmy DYNAXO i znaczny rozwój technologiczny, a tym samym zwiększenie jej konkurencyjności na rynku nie tylko krajowym, ale i światowym, co zwiększy szanse na wzmocnienie pozycji Spółki i zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej firmy.

Planowane efekty projektu:
Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

 • zwiększy swój poziom innowacyjności oraz poziom polskiej gospodarki
 • osiągnie znaczny rozwój technologiczny, poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji
 • zwiększy konkurencyjność na rynku krajowym oraz zagranicznym
 • osiągnie trwałą przewagę konkurencyjną
 • rozwinie metody i możliwości badawczo-rozwojowe
 • utworzy nowe miejsca pracy

Całkowita wartość projektu: 4.973.500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.740.725,00 PLN

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE ZAKUPU WYPOSAŻENIA LABORATORIUM

2017.08.03

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Szczegóły zapytania w załącznikach:

Zapytanie ofertowe wyposażenie laboratorium-sprzęt pomiarowy

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy Perschmann Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE ZAKUPU KONTENERA W CELU ORGANIZACJI POMIESZCZENIA LABORATORIUM POMIARÓW (OK. 40 M2) NA HALI PRODUKCYJNEJ

2017.04.12

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Szczegóły zapytania w załącznikach:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy Tombud System W. Wicherek.

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE ZAKUPU PRASY MIMOŚRODOWEJ

2016.11.18

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy Tomaco-Intro Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE ZAKUPU WYCINARKI LASEROWEJ

2016.10.19

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy LVD Company n.v.

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE ZAKUPU PROGRAMU 3D DO PROJEKTOWANIA

2016.09.21

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy 3D PRO Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE ZAKUPU ZGRZEWARKI

2016.09.16

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy Technika Spawalnicza Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE ZAKUPU PRASY – ZACISKARKI KOŁKÓW, TRZPIENI

2016.09.16

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy Sariv Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE ZAKUPU DRUKAREK, LAPTOPÓW Z OPROGRAMOWANIEM I STACJI ROBOCZYCH Z OPROGRAMOWANIEM

2016.09.14

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy Exanet Sp. z o.o. Sp. k.

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu prasy krawędziowej z kompletem matryc i stempli

2016.03.04

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy LVD Polska Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu gratowarki

2016.02.29

Zakup jest planowany w ramach projektu: „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych II generacji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2.

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy DIG Świtała Sp. z o.o.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2012.09.28

2

Nasza firma zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji Gazowych Płyt Ceramicznych DynaCook X4.

Wartość projektu: 1.600.000 PLN  /  Udział Unii Europejskiej: 800.000 PLN  /  Okres realizacji: 2011-2012