DYNAXO Sp. z o.o.   |   Popowo 2a, 64-510 Wronki
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1 650 000 PLN (opłacony w całości)

KRS 0000163601   |   REGON 570037527   |   NIP: 763-001-64-20

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
konto złotówkowe: 39 1050 1520 1000 0090 3098 0552
konto dewizowe: 17 1050 1520 1000 0090 3098 0560

Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.