Misja oraz wartości, którymi kierujemy się w każdym przedsięwzięciu firmy, to dla nas fundament DYNAXO. Inspirują nas w codziennej pracy oraz pozwalają wpływać na jakość świadczonych usług i produktów oraz podejmowane przez nas decyzje.

MISJĄ naszej firmy jest wykonywanie i dostarczanie Klientom produktów i usług o wysokiej kulturze technicznej w sposób:

  • RZETELNY – najważniejsza jest dla nas jakość, uczciwość i szacunek dla ludzi,
  • NOWOCZESNY – wykorzystujemy nowe technologie i wdrażamy innowacyjne rozwiązania,
  • SKUTECZNY – zawsze realizujemy postawiony przed nami cel.

NASZE WARTOŚCI skupiają się wokół kluczowych grup i zagadnień:

Klienci – uważamy, że ponosimy odpowiedzialność wobec naszych Klientów za rzetelne wykonanie naszych wyrobów i usług. Wyroby i usługi muszą się zawsze cechować wysoką jakością, by mogły zaspokajać potrzeby Klientów. Musimy wciąż dążyć do obniżania kosztów wytwarzania, aby być konkurencyjnymi cenowo. Zamówienia od naszych Klientów muszą być realizowane szybko i terminowo.

Pracownicy – ponosimy odpowiedzialność wobec naszych pracowników. Każdy z nich traktowany jest indywidualnie, z należną godnością oraz sprawiedliwą oceną jego pracy. Wynagrodzenia muszą być sprawiedliwe, a warunki pracy – bezpieczne i higieniczne. Pracownicy mogą swobodnie zgłaszać do kierownictwa firmy wnioski i zażalenia. Dla tych pracowników, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, zapewniamy jednakowe szanse zatrudnienia, doskonalenia i awansu.

Zarządzanie – zapewniamy sprawne kierownictwo, a postępowanie kadry kierowniczej musi być sprawiedliwe i etyczne. Musimy utrzymywać w należytym porządku powierzony majątek, chronić środowisko, w którym pracujemy. Ponosimy odpowiedzialność wobec właścicieli naszej firmy.

Rozwój – firma musi przynosić godziwe zyski. Musimy prowadzić prace rozwojowe, eksperymentować i płacić za nasze błędy. Musimy kupować nowe maszyny, urządzenia, budować nowe obiekty, wprowadzać do produkcji nowe wyroby.

Bezpieczeństwo – musimy tworzyć rezerwy na wypadek nadejścia niepomyślnych czasów. Jeżeli będziemy działać według tych zasad, powinniśmy otrzymać odpowiednie dochody.